Compulsory Nepali | 003A | NEB | Class 11 | Question Paper 2076 [2019]

Exam paper of Compulsory Nepali of Class/Grade 11/xi having subject code 003-a of the year 2076-2019.

Compulsory Nepali 003a NEB Class 11 Question Paper of the year 2076. NEB Class/Grade 11/xi Compulsory Nepali exam 2076-2019 was held on May 2019 [Jestha 2076]. Check and download in pdf – National Examinations Board (NEB) exam paper of subject Compulsory Nepali 003-a of the year 2076-2019.

National Examinations Board [NEB]

Compulsory Nepali – Class/Grade 11/XI

Examination – 2076 (2019)

Regular Students | Subject Code: 003 ‘A’

Time – 3 hrs

Full Marks – 100

Pass Marks –  35 (आंशिक परीक्षार्थीका लागि मात्र)

Pass Marks – 27 (For Partial Student Only)

DOWNLOAD in PDF | Question Paper (Exam Paper) of | Compulsory Nepali | Class 11, Grade 11-XI Sub. Code-003-A of the year 2076 [2019] National Examination Board (NEB).

Also Check:

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Biology | Question (Exam) Paper| Subject Code-114B | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Mathematics | Question (Exam) Paper| Subject Code-116B | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Physics | Question (Exam) Paper| Subject Code-110B | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Chemistry | Question (Exam) Paper| Subject Code-112B | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Compulsory English | Question (Exam) Paper| Subject Code-002B | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Nepalese Legal System | Question (Exam) Paper| Subject Code-368 | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB General Principle and Theories of Law | Question (Exam) Paper| Subject Code-370 | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Constitutional Law and Constitution of Nepal | Question (Exam) Paper| Subject Code-372 | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Compulsory Nepali | Question (Exam) Paper| Subject Code-003B | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Instructional Pedagogy | Question (Exam) Paper| Subject Code-136C | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Introduction to Education | Question (Exam) Paper| Subject Code-134C | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Optional English | Question (Exam) Paper| Subject Code-120C | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Computer Science | Question (Exam) Paper| Subject Code-130B | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Economics New Course | Question (Exam) Paper| Subject Code-126B | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Hotel Management | Question (Exam) Paper| Subject Code-170 | 2076/2019.

Download in PDF | Class/Grade 11/XI | NEB Compulsory Nepali | Question (Exam) Paper| Subject Code-003-A | 2076/2019.

विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारामा दिईएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।

१. कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् : [५]
(क) तलका वर्णहरुको उच्चारण स्थान र प्रयत्न छुट्टयाउनु होस् : 
क,    झ,    फ,     य,    ह।
(ख) तल दिइएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या समेत देखाउनु होस्:
त्यो, खैलाबैला, ज्ञानी, अतिरिक्त, महिमाशाली।
 
२. शुद्द गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् : [५]
निरास हून त मन छैन। तर परीस्थिति एस्तो आइ पर्छ बिवश भयेर नसही शुख छैन। नत्र हेर त गरिवी हालत छ, नसहेर अहिले के गर्नु?

३. तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरुको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् : [३]
सानीले भाइलाई भनी: पृथ्वी गोलो छ भनी वैज्ञानिकहरुले भनेका छन्; त्यसैले पो हाम्रो पुस्तकभित्र पनि यिनै कुरा लेखिएका छन्।
  
४. तलको अनुच्छेदबाट दुई दुई वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द खोजी लेख्नुहोस् : [२]
आजका बच्चालाई जन्मिँदै मोबाइल चाहिन्छ। ल्यापटपमा खेल्न र टेलिभिजनमा झुन्डिन पाए पुग्यो। घरमा आएका अतिथि वा पाहुनालाई नमस्कार गरी आफ्नै कोठामा दौडनु उनीहरुको परिचय बनेको छ। हेरौँ भविष्यमा ती कस्ता हुन्छन्!

See More:-

View 2076/2019 Question Paper of Compulsory Nepali Class 11, Grade 11-XI| Sub. Code: 003-A | National Examination Board (NEB).

Download in pdf Compulsory Nepali 003a neb class 11 question paper of the year 2076-2019.
2076-2019 NEB Class 11 Compulsory Nepali 003a Question Paper pdf download.
Download 003A Class/Grade 11/xi Nepali Question Paper 2076.
NEB Nepali question paper 2076-2019.
Nepali question (Exam) paper 003a 2076.
Check Neb compulsory nepali question paper in pdf format.
2076-2019 NEB Nepali Question Paper, Grade xi NEB Nepali question paper 2076-2019, Class 11 NEB Nepali question paper 2076-2019, Download in PDF Nepali Exam Paper of Class 11-xi 2076, View and download NEB Nepali question paper sub code 003a of the year 2076-2019 in pdf format, NEB Class/Grade 11/xi Nepali question paper collection.

Check Also

Economics (New Course) | 126B | NEB | Class 11 | Question Paper 2076 [2019]

Economics New Course 126b NEB Class 11 Question Paper of the year 2076-2019. NEB Class/Grade …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + = 15